Контрольна робота з теми: Речовини живих організмів І варіант

Виберіть правильну відповідь:

1.До мікроелементів належить:

а) оксисен; в) купрум
б) нітроген г) гідроген;

2. Білки складаються:

а) з моносахаридів; в) з амінокислот;
б) з нуклеотидів; г) з ліпідів.

3. Полісахаридом є:

а) сахароза; в) крохмаль;
б) глюкоза; г) галактоза.

4. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії, на яких вони відбуваються:

1 молекулярний рівень        А утворення Великого бартерного рифу коралами
2 біосферний рівень            Б перетворення личинки в дорослу комаху
3 популяційно-видовий       Г утворення органічних речовин в клітинах
4 організмовий Д нерестова міграція риб.

5. ДНК складається з ____________ молекул.
6. Молекула нуклеотиду складається з трьох частин:  ___________________________
7. Амінокислоти в білку сполучаються за допомогою ______________________зв’язку.
8. Основними функціями вуглеводів є: _______________________________________