Контрольна робота по темі: «Молекулярна біологія» І варіант

Тестові завдання.

1. Які речовини є мономерами:

а) Білки б) глюкоза в) амінокислоти
г) нуклеотиди д) сахароза е) ліпіди

2. Який зв’язок в молекулі білка між амінокислотами:

а) водневий б) ковалентний в) пептидний

3. До складу молекули жиру входять:

а) нуклеотиди б) жирні кислоти в) гліцерин

4. До складу тваринних клітин входять полісахариди:

а) клітковина б) целюлоза в) глікоген

5. Функції т-РНК в клітині:

а) містять інформацію про будову первинної структури білка
б) здійснюють транспорт амінокислот до рибосом
в) прочитує інформацію з ДНК про первинну структуру білкової молекули.

6. Фосфорна кислота входить до складу

а) ДНК б) амінокислот в) вуглеводів г) РНК

7. До складу РНК може входити азотна основа:

а) тимін б) аденін в) гуанин г) цитозін д) урацил

8. Моносахаридами є:

а) глюкоза б) крохмаль в) клітковина г) фруктоза
д) сахароза е) дезоксирибоза ж) рибоза

9. Автор вчення про біосферу:

а) ТХ. Морган б) Ж. Б. Ламарк
в) В.И. Вернадський.

10. Елементарною структурною одиницею будь-якого живого організму є:

а) тканина б) клітина в) організм г) молекула

11. Наука, що вивчає неклітинні форми життя:

а) іхтіологія

б) генетика

в) вірусологія

г) цитологія

Відповісти на питання.

1. Яка роль ферментів в клітині?
2. Порівняйте структури ДНК і РНК.