Контрольна робота по темі: «Молекулярна біологія» ІІ варіант

Тестові завдання.

1. Мономерами білків є:

а) вуглеводи б) амінокислоти в) фруктоза

2. За рахунок яких хімічних зв’язків стабілізується вторинна структура білка:

а) водневих б) пептидних в) гідрофільних

3. До складу рослинних клітин входять полісахариди:

а) клітковина б) целюлоза в) глікоген

4 . Функції і-РНК в клітині:

а) доставляють амінокислоти до місця синтезу білка
б) прочитують інформацію з ДНК про первинну структуру білкової молекули
в) переносять інформацію про структуру білка до рибосоми.

5. Послідовність нуклеотидів в молекулі ДНК визначає:

а) структуру вуглеводів

б) структуру жирів
в) порядок чергування амінокислот в молекулі білка.

6. До складу ДНК може входити азотна основа:

а) тимін б) аденін в) гуанин г) цитозін д) урацил

7. Біополімерами є:

а) білки б) нуклеотиди в) крохмаль г) клітковина

8. Сахароза складається з молекул:

а) двох молекул фруктози

б) фруктоза і глюкоза
в) рибози і глюкоза

9. Учений, автор першої еволюційної теорії:

а) Г. Мендель

б) В.І.Вернадській

в) Ж.Б.Ламарк
г) Ч. Дарвін

10. Наука, що вивчає гриби:

а) Вірусологія

б) мікологія

в) цитологія
г) генетика

11. Наука, що вивчає будову клітини:

а) цитологія

б) зоологія

в) біологія
г) генетика

Відповісти на питання.

1. Що становлять собою ферменти?
2.Чи можна сказати, що мікроелементи менш важливі для клітини, ніж макроелементи? Чому?