Контрольна робота з теми: Багатоклітинні організми ІІ варіант

1. Покривною тканиною рослин є:

A) меристема б) епідерма
B) ксилема г) паренхіма.

2. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура руки:

A) серцева б) посмугована
B) не посмугована г) камбій.

3. Щільна сполучна тканина складається в основному з:

A) з волокон б) з плоских клітин
B) з кубічних клітин г) з циліндричних клітин

4. Встановити відповідність між типом тваринної тканини та її функцією:

1 Кров                     А виконують провідну й керівну функцію
2 Кісткова                Б транспортна, трофічна, захисна
З Нейрони                В опорна й захисна.

5. Дихальна система тварин забезпечує ____________________
6. Серце це _______________ тканина.