Контрольна робота з теми: Багатоклітинні організми І варіант

1. Твірною тканиною рослин є:

A) меристема б) епідерма
B) ксилема г) корок.

2. До складу травної системи входить:

A) нирка б) шлунок
B) серце г) легені

3. Тілом водоростей є:

A) талом б) корінь
B) пагін г) лист.

4. Встановити відповідність між типом тканини та її функцією:

1 Епідерма              А Забезпечує міцність усіх органів, захищає від механічних ушкоджень
2 Механічна            Б накопичення речовин
3 Запасаюча           В Вкриває листки, трав’янисті стебла, пелюстки і плоди, Захист, газообмін і вільний ріст органів, які вкриває.

5.Травна система забезпечує  _______________________________
6. Кров це ____________ тканина.