Контрольна робота з теми: Одноклітинні організми ІІ варіант

1. Віруси містять:

A) тільки РНК      Б) Тільки ДНК
B) ДНК або РНК   Г) тільки білки.

2. Збудником звичайного сказу є:

A) бактерія          Б) пріон
B) вірус               Г) найпростіше.

3. Одноклітинним еукаріотичним організмом є:

A) амеба               Б) вольвокс
B) збудник чуми    Г) збудник віспи.

4. У вібріонах вірусів немає:

A) рецепторів         Б) оболонки
B) рибосом             Г) нуклеїнової кислоти.

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями:

1 Віріон                    А позаклітинна форма існування вірусів
2 Спора                    Б організми, що можуть жити лише при наявності кисню

З Аероби                  В форма існування бактерії, яка є стійкої до дії зовнішніх факторів

4 Анаероби               Г організм, що не може існувати при наявності кисню.

6. Встановити відповідність між хворобою та способом зараження:

1 Сказ                      А Крапельна інфекція,
2 Герпес                   Б Крапельна інфекція, контактно
З Грип                      В Контактно, через слину заражених тварин