Контрольна робота з теми: Розмноження організмів ІІ варіант

1. Тип розмноження , за якого у гідри утворюються бруньки:

A) нестатеве;
Б) статеве;
B) вегетативне.

2. Ген – це:

A) структурна одиниця спадковості;
Б) сукупність зовнішніх ознак;
B) локус.

3. домінантний алель -це:

A) алель, що пригнічує дію іншого;
Б) алель, що підсилює дію іншого;
B) алель, що не впливає на дію іншого алеля.

4. У томатів червоне забарвлення домінує над жовтим. Які гібриди можливо отримати в результаті схрещування
Аа х АА.
5. Яку групу крові можуть мати нащадки батьків з II та ІV групою крові.