Контрольна робота з теми: Речовини живих організмів ІІ варіант

Виберіть правильну відповідь.

1.До макроелементів належать:

а) гідроген;
б) сульфур
в) йод
г) ферум.

2. Полісахариди складаються:

а) з моносахаридів

б) з нуклеотидів

в) з амінокислот

г) з ліпідів.

3. Установіть відповідність між терміном і визначенням:

1 Ліпіди                     а) Полісахарид, що складається із залишків глюкози
2 Крохмаль                б) Органічні сполуки до яких належать стероїди та воски
3 Білки                       в) Процес порушення структури білка без руйнування пептидних зв’язків
4 Денатурація             г) Високомолекулярні полімери, що складаються з амінокислот

4. Амінокислотою є:

а) гліцин

б) віск

в) фруктоза

г) крохмаль.

5. РНК складається з________молекул.
6. У людини вуглеводи відкладаються у вигляді _____________
7. Вторинна структура білка утворюється завдяки _______________зв’язку.
8.Основними функціями ліпідів є __________________