ПТП І курс

Біологія перший курс

№ теми

Назва теми

уроку

Тема уроку

К-ть

годин

дата

1.

Вступ. Речовини живих організмів

1

Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками.

Завдання сучасної біології.

1

 

 

 

2

Методи біологічних досліджень. Рівні організації  життя.

1

 

 

 

3

Елементний склад організмів.

1

 

 

 

4

Вода в живих організмах.

1

 

 

 

5

Мінеральні речовини живих організмів

1

 

 

 

6

Органічні речовини живих організмів. Малі орг.. молекули та макромолекули. Лабораторна робота №1. визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей.

1

 

 

 

7

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: моносахаридів.  

1

 

 

 

8

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів. Лабораторна робота №2. вивчення властивостей ферментів.

1

 

 

 

9

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: білків  

1

 

 

 

10

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) нуклеїнових кислот. Практична робота №1. розв’язання елементарних вправ із транскрипції та реплікації.

1

 

 

 

11

Застосування знань про хімічний склад живих організмів для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів. Практична робота №2. ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин таких як медичні препарати, засоби побутової хімії тощо та оцінювання їхньої небезпеки.

1

 

 

 

12

Застосування знань про хімічний склад живих організмів для оцінювання продуктів харчування. Практична робота №3. оцінювання продуктів харчування за їх хімічним складом.

1

 

 

 

13

Узагальнення  та контроль знань

1

 

2

Клітина

14

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.

1

 

 

 

15

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів. Лабораторна робота №3. будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

1

 

 

 

16

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани.

1

 

 

 

17

Поверхневий апарат клітини. Його функції.

1

 

 

 

18

Ядро. Будова. Нуклеїн прокаріотичних клітин. Лабораторна робота № 4. мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра.

1

 

3

Цитоплазма, її компоненти

19

Цитозоль, органели, включення. Лабораторна робота № 5. Рух цитоплазми в клітині .

1

 

 

 

20

Цитоскелет. Клітинний центр

1

 

 

 

21

Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолі, на прикладі гліколізу.

1

 

 

 

22

Рибосоми, синтез білка. Практична робота №4. Розв’язання елементарних вправ з трансляції.

1

 

 

 

23

Одномембранні органели: ЕДС, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.

1

 

 

 

24

Двомембранні органели: мітохондрії, процес дихання.

1

 

 

 

25

Двомембранні органели: пластиди, процес фотосинтезу

1

 

4

Клітина як цілісна система

26

Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів.

1

 

 

 

27

Хромосоми. Каріотип. Лабораторна робота № 6. Будова хромосом

1

 

 

 

28

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Лабораторна робота № 7. Мітотичний поділ клітин.

1

 

 

 

29

Обмін речовин та енергії в клітині.

1

 

 

 

30

Сучасна клітинна теорія.

1

 

 

 

31

Узагальнення та контроль знань з теми.

1

 

5

Неклітинні форми життя та одноклітинні організми

32

Віруси, їх будова, життєвий цикл.

1

 

 

 

33

Пріони, їх будова, поширення.

1

 

 

 

34

Роль вірусів і пріонів у природі і житті людини

1

 

 

 

35

Профілактика вірусних хвороб людини, профілактика ВІЛ-інфекції./СНІДу

1

 

6

Одноклітинні організми

36

Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності.

1

 

 

 

37

Бактерії. Роль бактерії у природі та житті людини. Профілактика бактеріальних хвороб людини. . Практична робота №5. порівняння симптоматики захворювань, викликаних вірусами та бактеріями.

1

 

 

 

38

Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми.

1

 

 

 

39

Узагальнення та контроль знань з теми.

1

 

7

Багатоклітинні організми

40

Багатоклітинні організми без справжніх тканин.

1

 

 

 

41

Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

1

 

 

 

42

Будова і функції рослинних тканин. Лабораторна робота № 8.  Будова тканини рослинного організму.

1

 

 

 

43

Будова і функції тваринних тканин. Лабораторна робота № 9.  Будова тканини тваринного організму.

1

 

 

 

44

Органи багатоклітинних організмів.

1

 

 

 

45

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

1

 

 

 

46

Колонії багатоклітинних організмів.

1

 

 

 

47

Узагальнення та контроль знань. Самостійна робота

1

 

 

 

48

Принципи організації та функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівня життя

1

 

 

 

49

Повторення основних тем

1

 

 

 

50

 Директорська контрольна робота

1