Тема№1 Вступ. Речовини живих організмів

Урок № 1
Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук
з іншими науками. Завдання сучасної біології

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про систему біологічних наук, їхній зв’язок з іншими науками; сформувати знання про завдання сучасної біології; розвивати вміння логічно мислити та робити висновки; виховувати почуття відповідальності, толерантність, самостійність.

 

Урок № 2
Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя.

Мета уроку: сформувати в учнів знання про методи біологічних досліджень, значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства; поглибити й розширити знання про властивості живих систем, рівні організації живої природи; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення учнів, уміння працювати в групах; виховувати культуру спілкування.

 

Урок № 3
Елементний склад організмів.

Мета уроку: поглибити знання учнів про хімічний склад живих організмів; сформувати в учнів знання про єдність елементного складу живих організмів, біологічну роль макро- та мікроелементів; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати культуру спілкування

 

Урок № 4
Вода в живих організмах

Мета уроку: сформувати в учнів знання про роль води в життєдіяльності організмів, стандарти якості питної води; продовжити розвивати логічне мислення, увагу, вміння аналізувати й робити висновки; формувати навички практичної діяльності; здійснювати екологічне виховання, сприяти формуванню здорового способу життя.

 

Урок №5

Мінеральні речовини живих організмів

 

Урок № 6
Органічні речовини живих організмів. Малі орг.. молекули та макромолекули. Лабораторна робота №1 Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей

Мета уроку: розширити знання учнів про хімічний склад живих організмів, а саме про органічні сполуки; сформувати поняття про малі органічні молекули та біополімери; розглянути будову, властивості та роль у життєдіяльності організмів вуглеводів; розвивати вміння порівнювати, спостерігати, аналізувати та робити відповідні висновки; виховувати культуру спілкування.

 

Урок №7 Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: моносахаридів.

Мета уроку: сформувати поняття про структуру, властивості, різноманітність та біологічну роль моносахаридів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати потребу здорового способу життя.

Урок№8 Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів. Лабораторна робота №2. вивчення властивостей ферментів.

Мета уроку: сформувати поняття про структуру, властивості, різноманітність та біологічну роль ліпідів (жирів, фосфоліпідів, стероїдів); розвивати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати потребу здорового способу життя.

Урок№9 Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: білків

Мета уроку: сформувати в учнів знання про будову амінокислот, будову та властивості білків, структурні рівні організації білків; розширити знання учнів про роль білків у життєдіяльності організмів; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; удосконалювати вміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати потребу здорового способу життя.

Урок№10 Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) нуклеїнових кислот. Практична робота №1. розв’язання елементарних вправ із транскрипції та реплікації.

Мета уроку: сформувати знання про нуклеїнові кислоти: їхню хімічну природу, будову нуклеотиду, структуру молекул ДНК і РНК, їхнє місцезнаходження, функції; встановити взаємозв’язки між будовою і функціями нуклеїнових кислот; розвивати творчу активність, кмітливість, пізнавальні інтереси учнів; формувати вміння працювати з підручником, додатковою літературою; виховувати толерантність, культуру спілкування.

Урок№11 Застосування знань про хімічний склад живих організмів для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів. Практична робота №2. ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин таких як медичні препарати, засоби побутової хімії тощо та оцінювання їхньої небезпеки.

Мета уроку: сформувати в учнів уміння аналізувати інструкції щодо використання медичних препаратів та засобів побутової хімії, оцінювати їхню небезпеку; удосконалювати вміння застосовувати практичні та теоретичні знання на практиці; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я

Урок№12 Застосування знань про хімічний склад живих організмів для оцінювання продуктів харчування. Практична робота №3. оцінювання продуктів харчування за їх хімічним складом.

Мета уроку: сформувати в учнів уміння давати оцінку продуктам харчування за їхнім хімічним складом; розвивати вміння порівнювати, робити висновки; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Урок№13 Узагальнення та контроль знань

Мета уроку: виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Органічні речовини», здійснити контроль і корекцію їхніх знань; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання в стандартних і змінених умовах; розвивати навички письмово висловлювати свою думку; удосконалювати вміння творчо вирішувати поставлені завдання, відповідати на різнорівневі запитання; виховувати почуття відповідальності, охайність, самостійність.