Тема№1Розмноження організмів

Урок№1 Нестатеве розмноження організмів

Мета уроку:розширити знання учнів про розмноження живих організмів; ознайомити з основними способами розмноження: нестатевим та статевим; звернути увагу на спадкову однорідність потомства при нестатевому розмноженні; дати поняття про значення розмноження для відтворення собі подібних;розвивати уміння порівнювати біологічні процеси, пояснювати біологічне значення нестатевого розмноження та робити відповідні висновки і узагальнення; виховувати бережливе ставлення до процесу життя організмів у природі.

Урок№2 Статеве розмноження організмів

розширити знання учнів про розмноження живих організмів; ознайомити зі статевим способом розмноження та його форми; звернути увагу на біологічні й соціальні аспекти регуляції  розмноження  у людини та на значення статевих клітин в забезпеченні безперервності існування виду; розвивати уміння порівнювати біологічні процеси, а саме різні форми статевого процесу: кон’югацію та копуляцію, а також різні форми копуляції: ізогамію, анізогамію та оогамію; пояснювати біологічне значення статевого розмноження та робити відповідні висновки і узагальнення; виховувати бережливе ставлення до таємниць статевого розмноження організмів у природі.

Урок№3 Будова й утворення статевих клітин. Лабораторна робота №1

ознайомити з будовою та процесом утворення статевих клітин; сформувати знання про значення гаметогенезу для розвитку організмів; дати поняття “мітоз”, “мейоз”; розвивати уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати бережливе ставлення до живих організмів та їхнього потомства.

Урок№4 Основні поняття генетики

Ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; почати формувати знання про основні генетичні закономірності успадкування ознак; розкрити основні генетичні поняття.
Розвивати уміння учнів вибирати головне у матеріалі, що вивчається; уміння працювати з термінами, що утворені від іноземних мов, а також уміння порівнювати та робити висновки і узагальнення.
Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Урок№5 Методи генетичних досліджень

Продовжити знайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; розширити знання про основні генетичні поняття; розкрити набір методів генетичних досліджень.
Розвивати уміння учнів вибирати головне у матеріалі, що вивчається; уміння працювати з термінами; уміння порівнювати генетичні методи між собою та робити висновки і узагальнення.
Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Урок№6 Закони Г. Менделя. Їх статистичний характер і цитологічні основи

Продовжити формувати знання про генетичні дослідження; ознайомити із закономірностями спадковості як однієї із основних властивостей живого; розкрити сформульовані Г.Менделем закони успадкування ознак (три закони).
 Розвивати уміння порівнювати основні біологічні закономірності (спадковість, мінливість) та їхнє значення для процесів життєдіяльності організмів.
  Виховувати бережливе ставлення до організмів та їхніх спадкових ознак.

Урок№7 Хромосомна теорія спадковості. Практична робота №1. Розв’язання типових задач з генетики

Розширити знання учнів про генетичні дослідження; навчити розв’язувати типові задачі на різноманітні приклади успадкування ознак у рослин, тварин та людини.
Розвивати уміння використовувати набуті теоретичні знання при розрахункових завданнях на успадкування ознак; уміння порівнювати та робити висновки.
Виховувати бережливе ставлення до живих організмів та оточуючих людей, навіть, з певними генетичними вадами та дефектами.

Урок№8 Зчеплене успадкування

Поглибити знання учнів про успадкування ознак; пояснити явище кросинговеру; сформувати знання про явище зчепленого успадкування та генетичні карти хромосом; сформулювати положення хромосомної теорії Т.Моргана.
Розвивати уміння порівнювати біологічні явища та залежності при успадкуванні ознак.
Виховувати бережливе ставлення до біологічних живих об’єктів та їхнього значення для біологічної науки.

Урок№9 Взаємодія генів. Поза ядерна спадковість.

Розширити знання учнів про ген; ознайомити про явище позаядерної спадковості, взаємодії генів та множинної дії генів; дати поняття “цитоплазматична спадковість”, “епістаз”, “кодофмінантність”, “полімерія”.
Розвивати уміння порівнювати біологічні явища та закономірності успадкування ознак, робити відповідні висновки та узагальнення.
 Виховувати бережливе ставлення до біологічних об’єктів, за допомогою яких проводяться численні експерименти.

Урок№10 Узагальнення та контроль знань.