Тема№2 Закономірності мінливості

Урок№11 Комбінативна мінливість

Мета уроку:розширити знання учнів про мінливість як одну з основних властивостей живої природи; ознайомити з особливістю утворення  комбінативної мінливості; дати поняття “мутація”, “мутаген”, “мутант”. “комбінація”, “рекомбінація”. розвивати уміння порівнювати типи мінливості між собою та робити відповідні висновки; уміння виділяти головне у матеріалі, який вивчаємо.
виховувати відповідальне ставлення до живих організмів, особливу увагу надавати беззахисним мутантам.

Урок№12 Мутаційна мінливість. Лабораторна робота №2 спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл.

Мета уроку:розширити знання учнів про мінливість як одну з основних властивостей живої природи; ознайомити з особливістю утворення мутаційної ; дати поняття “мутація”, “мутаген”, “мутант”. “комбінація”, “рекомбінація”. розвивати уміння порівнювати типи мінливості між собою та робити відповідні висновки; уміння виділяти головне у матеріалі, який вивчаємо.
виховувати відповідальне ставлення до живих організмів, особливу увагу надавати беззахисним мутантам.

Урок№13 Види мутацій. Мутагени

Мета уроку. Продовжити формувати знання учнів про закономірності мутаційної мінливості; ознайомити із типами мутацій та причинами їх виникнення, із законом гомологічних рядів М.І.Вавилова у спадковій мінливості.
Розвивати уміння порівнювати спадкову і неспадкову мінливості; різні типи мутацій та їхнє значення у житті організмів; уміння робити відповідні висновки та узагальнення.
Виховувати бережливе ставлення до живих організмів та вміння визначати їхнє значення на планеті.

Урок№14 Модифікаційна мінливість. Лабораторна робота №3 вивчення мінливості в рослин. Побудова варіаційної кривої.

Мета Уроку Продовжити формувати знання про закономірності мінливості; ознайомити з модифікаційною мінливістю; навчитись оцінювати ступінь і характер мінливості та будувати варіаційний ряд і графік варіаційної кривої.
 Розвивати уміння порівнювати живі тіла природи з їхньою мінливістю; уміння визначати значення модифікаційної мінливості у практичній діяльності людини, також уміння робити висновки та узагальнення.
 Виховувати бережливе ставлення до живих організмів та оточуючих рослин і тварин; формувати еволюційні погляди на природу.