Тема№3 Генотип як цілісна система

Урок№15 Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів.

Мету уроку: розширити знання учнів про ген, генотип, фенотип та  про генотип як цілісну систему; ознайомити з основними закономірності функціонування генів у прокаріотів, а саме особливості геному вірусів та бактерій.продовжити формувати знання учнів про генетику організмів, що мають ядро в своїх клітинах; ознайомити з організацією їхнього геному та з основними закономірностями функціонування генів у еукаріотів; розкрити значення двох функціональних груп генів багатоклітинних організмів; дати поняття «промотори, псевдогени».
розвивати уміння учнів порівнювати природні об’єкти та їхні фізіологічні процеси на прикладах прокаріотів та еукаріотів; уміння відстоювати власну думку та робити відповідні висновки та узагальнення; виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я.

Урок№16 Генетика людини.

Мета уроку: на основі знань, які були отримані протягом вивчення закономірностей спадковості та мінливості сформувати знання в учнів про особливості генетики людини; ознайомити із історією вивчення генетики людини; охарактеризувати методи досліджень генетики людини; розкрити поняття «євгеніка»; розвивати уміння порівнювати генетику бактерій, рослин, тварин з генетикою людини; порівнювати типи успадкування ознак; виховувати бережливе ставлення до здоров’я особистого та здоров’я нащадків на прикладі споріднених і неспоріднених шлюбів людей.

Урок№17 Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу.

Мета уроку: розширити знання учнів про неспадкову мінливість, а саме вплив генотипу та умов середовища у формуванні фенотипу;
з’ясувати значення знань про модифікаційну мінливість у практичній діяльності людини; звернути увагу на формування фенотипу людини.
розвивати уміння учнів порівнювати різні види мінливості та їхнє значення для життєдіяльності організмів; уміння використовувати теоретичні знання про модифікаційну мінливість у практичній діяльності людини.
виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та відповідність за тих, кого приручили.

Урок№18 Химерні й трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів.

Мета уроку: сформувати знання учнів про селекцію як складову частину біологічної науки; з’ясувати основні завдання та методи селекції; дати поняття про “сорт”, “породу”, “штам”; ознайомити із досягненнями селекції рослин і тварин в Україні.
розвивати уміння використовувати набуті знання з генетики у селекційній роботі (приватне господарство); уміння порівнювати, співставляти та робити відповідні висновки.
виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети.

Урок№19 Основні напрямки сучасної біотехнології.

Мета уроку: поглибити знання учнів про ген, ДНК, будову та життєдіяльність вірусів; сформувати знання про біотехнологію як сучасний вид промисловості; ознайомити з основними процесами біотехнології, з генетичною та клітинною інженерією; особливу увагу звернути на розуміння, що таке химерні і трансгенні організми.
розвивати уміння учнів порівнювати біологічні процеси та їхнє значення для розвитку життя; вміти відрізнити продукти, що можуть спричинити певні відхилення у здоров’ї.
виховувати бережливе ставлення до біологічних об’єктів та позитивне відношення до біотехнології; виховувати бажання та необхідність вести здоровий спосіб життя.

Урок№20 Узагальнення та контроль знань.