Тема№4 Індивідуальний розвиток організму.

Урок№21 Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмах: ембріогенез та постембріональний розвиток.

Мета уроку:продовжити формувати знання учнів про індивідуальний розвиток організмів на прикладі способів запліднення у різних груп живих організмів; ознайомити із характерними особливостями онтогенезу та його періодами; охарактеризувати основні етапи зародкового періоду; дати поняття “онтогенез”, “філогенез”, “ембріогенез”.ознайомити із особливостями подвійного запліднення у рослин; звернути увагу на біологічне значення процесу запліднення; розвивати уміння порівнювати зовнішнє та внутрішнє запліднення та визначати переваги внутрішнього; уміння розрізняти однодомні та дводомні рослини та особливості їхнього запліднення; уміння робити висновки та узагальнення;виховувати бережливе ставлення до живих організмів та материнських особин, що виношують потомство.

Урок№22 Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.

Мета уроку:розширити знання учнів про індивідуальний та історичний розвиток організмів, з’ясувати вплив умов зовнішнього середовища та генотипу на онтогенез.
розвивати уміння логічно мислити та застосовувати знання про розвиток у житті.
виховувати бережливе ставлення до життєдіяльності організмів, до власного здоров’я.

Урок№23 Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

Мета уроку:продовжити формувати знання учнів про ембріональний розвиток організмів на прикладі розвитку людини; ознайомити із методами діагностування вад розвитку людини та їх корекцію; розкрити особливості застосування ембріотехнологій.
 розвивати уміння порівнювати ембріональний розвиток тварин та людини, уміння співставляти перебіг онтогенезу від способу життя батьків, що планують мати нащадків; уміння робити відповідні висновки та узагальнення.
виховувати бережливе ставлення до здоров’я новонароджених та ростучого організму.

Урок№24 Життєвий цикл у рослин та тварин

Мету уроку:продовжити формувати знання учнів про розвиток живих організмів; ознайомити з перебігом постембріонального розвитку та його особливостями; розглянути ріст та регенерацію організмів як приклади реалізації онтогенезу; особливу увагу звернути на поняття про життєвий цикл; розглянути приклади простих і складних життєвих циклів.
розвивати уміння порівнювати біологічні процеси живих організмів, типи розвитку організмів; порівнювати життєві цикли різних організмів; уміння виділяти головне та робити висновки і узагальнення.виховувати бережливе ставлення до здоров’я новонароджених та ростучого організму, відповідальне ставлення до всього живого.

Урок№25 Ембріотехнології та клонування

Мета уроку:продовжити формувати знання учнів про ембріональний розвиток організмів на прикладі розвитку людини; ознайомити із методами діагностування вад розвитку людини та їх корекцію; розкрити особливості застосування ембріотехнологій.
 розвивати уміння порівнювати ембріональний розвиток тварин та людини, уміння співставляти перебіг онтогенезу від способу життя батьків, що планують мати нащадків; уміння робити відповідні висновки та узагальнення.
виховувати бережливе ставлення до здоров’я новонароджених та ростучого організму.

Урок№26 Узагальнення та контроль знань