Тема№5 Неклітинні форми життя та одноклітинні організми

Урок№32 Віруси, їх будова, життєвий цикл.

Мета уроку: сформувати знання учнів про хімічний склад, будову, властивості, механізм проникнення вірусів у клітину хазяїна; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, удосконалювати вміння працювати в групах, аналізувати, робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Урок№33 Пріони, їх будова, поширення.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про неклітинні форми життя; сформувати знання про організацію та властивості пріонів як інфекційних частинок, здатних до самовідтворення; формувати вміння працювати у групах; закріпити індивідуальні вміння складати запитання, судження; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Урок№34 Роль вірусів і пріонів у природі і житті людини

Мета уроку: сформувати знання про роль вірусів у природі та житті людини; розвивати вміння висловлювати свою думку, співпрацювати, узагальнювати та робити висновки; удосконалювати вміння працювати з додатковою літературою, установлювати взаємозв’язки; формувати повагу до життя як найвищої цінності.

Урок№35 Профілактика вірусних хвороб людини, профілактика ВІЛ-інфекції./СНІДу

Мета уроку: сформувати знання про заходи профілактики вірусних захворювань людини; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, логічне та аналітичне мислення, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її, уміння приймати обґрунтовані самостійні рішення; виховувати в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я, а також стурбованість за долю людства; подолання безпідставного страху щодо можливості ВІЛ-інфікування побутовим шляхом; розуміння необхідності виявляти співчуття до тих людей, які живуть із ВІЛ.