Тема№6 Одноклітинні організми

Урок№36 Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про особливості будови прокаріотів, процеси їхньої життєдіяльності та роль у природі й житті людини; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Урок№37 Бактерії. Роль бактерії у природі та житті людини. Профілактика бактеріальних хвороб людини. . Практична робота №5. порівняння симптоматики захворювань, викликаних вірусами та бактеріями.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про бактеріальні хвороби, розкрити шляхи їхнього поширення; сформувати знання про заходи профілактики бактеріальних хвороб людини; розвивати логічне мислення, творчу активність, уміння висловлювати свою думку; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати потребу здорового способу життя.

Урок№38 Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми.

Мета уроку: поглибити й розширити знання про особливості будови й життєдіяльності одноклітинних еукаріотів та колоніальних організмів, утворених одноклітинними еукаріотами; розвивати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати вміння працювати в групах; удосконалювати вміння працювати з додатковими джерелами літератури; здійснювати екологічне виховання.

Урок№39 Узагальнення та контроль знань з теми.

Мета уроку: узагальнити, систематизувати, проконтролювати та відкоригувати набуті учнями знання з теми «Клітина як цілісна система. Неклітинні форми. Одноклітинні організми»; розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; створювати атмосферу співробітництва та співдружності; сприяти формуванню наукового світогляду.