Тема№6 Основи еволюційного вчення

Урок№37 Становлення еволюційних поглядів

Мета уроку: сформувати поняття про еволюцію; ознайомити учнів з розвитком біології в  додарвінівський період; показати значення праць К.Ліннея та Ж.Б.Ламарка для розвитку біологічної науки; ознайомити учнів з розвитком біології в  дарвінівський період; розширити знання про основні положення еволюційного вчення та показати значення праць Ч.Дарвіна у розвитку біології; з’ясувати значення теорії еволюції для розвитку природознавства.
розвивати уміння логічно мислити та робити  висновки та узагальнення.
виховувати відповідальне ставлення до вивчення  біології; гордість за вклад вчених у вивчення біології.

Урок№38 Синтетична гіпотеза еволюції

Мета уроку: продовжити формувати знання про еволюцію; дати поняття “синтетична теорія еволюції” та розкрити її положення; розширити знання про основні положення еволюційного вчення; з’ясувати значення теорії еволюції для розвитку біологічної науки.
розвивати уміння співставляти положення дарвінівської теорії еволюції та синтетичної сучасної; уміння логічно мислити та робити висновки та узагальнення.
виховувати відповідальне ставлення до вивчення  біології; гордість за вклад вчених у вивченні біології.

Урок№39 Природній добір. Практична робота №3. Порівняння природного та штучного добору.

Мета уроку: з’ясувати творчу роль природного добору та показати його як головну рушійну силу еволюції порівняно з іншими факторами. Ознайомити із різними типами видоутворень у природі.
розвивати уміння порівнювати процеси, що відбуваються в природі; уміння узагальнювати вивчений матеріал та робити логічні висновки.
виховувати відповідальне ставлення до вивчення  біології; гордість за вклад вчених у вивченні біології. виховувати уміння з матеріалістичних позицій пояснювати процес видоутворення та сприяти формуванню наукового світогляду на еволюційний процес як першу матеріалістичну теорію.

Урок№40 Вид. видоутворення. Мікроеволюція

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про мікроеволюцію, вид та популяцію; охарактеризувати форми боротьби за існування як фактора еволюції видів у природі; з’ясувати творчу роль природного добору та показати його як головну рушійну силу еволюції порівняно з іншими факторами. Ознайомити із різними типами видоутворень у природі; розвивати уміння порівнювати процеси, що відбуваються в природі; уміння узагальнювати вивчений матеріал та робити логічні висновки;виховувати відповідальне ставлення до вивчення  біології; гордість за вклад вчених у вивченні біології. виховувати уміння з матеріалістичних позицій пояснювати процес видоутворення та сприяти формуванню наукового світогляду на еволюційний процес як першу матеріалістичну теорію.

Урок№41 Адаптації як результат еволюційного прогресу

Мета уроку: сформувати в учнів поняття «адаптація», «біогенетичний закон», «гомологія, аналогія, рудименти, атавізми» розглянути факти різноманітних пристосувань до умов середовища у рослин і тварин; пояснити виникнення пристосувань та їх відносний характер, розглянути значення адаптацій як результату природного добору; дати оцінку біогенетичному закону для розуміння співвідношень між онтогенезом та філогенезом.
розвивати уміння порівнювати, співставляти та робити відповідні висновки.
виховувати бережливе ставлення до оточуючого світу живих організмів.

Урок№42 Макроеволюція

Мета уроку: продовжити формувати знання в учнів про еволюцію; ознайомити з макроеволюційним процесом та його значенням у розвитку біосфери; дати поняття “біологічний прогрес, біологічний регрес, ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація”; розкрити як здійснюється інтеграція живого на різних рівнях організації, від чого залежать темпи еволюції та основну причину вимирання видів.
розвивати уміння порівнювати мікроеволюційний та макроеволюційний процеси, біологічний прогрес та регрес; робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати логічне мислення та уяву.
виховувати гордість за досягнення біологічної науки для розвитку людства та бережливе ставлення до всього живого.

Урок№43 Сучасні уявлення про фактори еволюції

 Мета уроку: ознайомити учнів із сучасними уявленнями про фактори еволюції: внутрішньовидові та міжвидові; дати поняття про еволюційну гіпотезу перерваної рівноваги та гіпотезу еволюційного компромісу.
  розвивати уміння порівнювати фактори дарвінівських часів та сучасних, уміння логічно мислити і робити висновки та узагальнення.
виховувати бережливе ставлення до природи нашої планети, яка не може захистити себе без участі людини.