Тема№7 Багатоклітинні організми

Урок№40 Багатоклітинні організми без справжніх тканин.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про організмовий рівень організації живої природи, особливості будови та життєдіяльності багатоклітинних організмів без справжніх тканин; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати навички самоаналізу та вміння працювати з додатковою літературою і джерелами Інтерне-ту; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Урок№41 Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

Мета уроку: сформувати в учнів знання про особливості будови та значення стовбурових клітин, диференціацію та принципи взаємодії клітин, утворення тканин у тварин; поглибити й розширити знання про особливості будови та життєдіяльності багатоклітинних організмів зі справжніми тканинами; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; удосконалювати вміння творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати культуру спілкування.

Урок№42 Будова і функції рослинних тканин. Лабораторна робота № 8. Будова тканини рослинного організму.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про різноманітність тканин тваринного організму, їхню будову та функції; розглянути особливості процесу регенерації тканин різних груп тварин; розвивати вміння розпізнавати та визначати тканини тваринного організму; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; формувати навички роботи з роздавальним матеріалом; виховувати культуру спілкування.

Урок№43 Будова і функції тваринних тканин. Лабораторна робота № 9. Будова тканини тваринного організму.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про різноманітність тканин тваринного організму, їхню будову та функції

Урок№44 Органи багатоклітинних організмів.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про різноманітність органів рослин та тварин, їхню будову та функції; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки; удосконалювати вміння працювати в групах; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Урок№45 Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.

Мета уроку: поглибити й розширити знання учнів про регуляцію функцій тваринного і рослинного організмів;  розвивати вміння порівнювати та формулювати узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; формувати розуміння того, що людина — частина природи.

Урок№46 Колонії багатоклітинних організмів.

Мета уроку: розглянути особливості організації колоній багатоклітинних органі-змів; розвивати вміння порівнювати та формулювати узагальнюючі висновки; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; формувати розуміння того, що людина — частина природи.

Урок№47 Узагальнення та контроль знань. Самостійна робота

 

Урок№48 Принципи організації та функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівня життя

 

Урок№49 Повторення основних тем

 

Урок№50 Директорська контрольна робота

Мета уроку: виявити рівень навчальних досягнень учнів із теми «Багатоклітинні організми», здійснити контроль і корекцію їхніх знань; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання в стандартних і змінених умовах; розвивати навички письмово висловлювати думку; удосконалювати вміння творчо вирішувати поставлені завдання, відповідати на різнорівневі запитання; виховувати почуття відповідальності, охайність, самостійність.