Тема№7 Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Урок№44 Гіпотези виникнення життя на Землі

Мета уроку: ознайомити учнів з різними поглядами щодо походження життя; розширити знання про основні напрямки еволюції та шляхи їх здійснення; простежити на основі даних порівняльної анатомії, ембріології та палеонтології розвиток органічного світу у часі і просторі; розкрити суть гіпотез походження багатоклітинних організмів: симбіотичну, монофілетичного походження, гастреї, фагоцители; продовжити формувати поняття про те, що еволюція має необоротний характер.
розвивати уміння порівнювати різноманітні гіпотези походження життя, уміння вибирати головне та робити висновки.
виховувати бережливе ставлення до природи планети, так як вона є першоосновою життя.

Урок№45-46 Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ

Мета уроку: розширити та поглибити знання учнів про найдавніші організми – прокаріоти, особливості їх будови та функціонування; ознайомити із зміною газового складу атмосфери і її значення для розвитку живого; дати загальне уявлення про виникнення та еволюцію одноклітинних і багатоклітинних організмів; продовжити формувати переконання про історичний розвиток органічного світу.
розвивати уміння порівнювати вимерлі організми та сучасні, їх необхідність і значення на планеті; розвивати уміння порівнювати процеси життя на планеті, аналізувати та робити відповідні висновки і узагальнення.
виховувати бережливе ставлення до природи, що нас оточує.

Урок№47-48 Поява основних груп організмів на Землі й формування екосистем

 Мета уроку: розширити знання учнів про історичний розвиток органічного світу; продовжувати формувати поняття про ароморфози, ідіоадаптації та дегенерації, що забезпечили еволюцію по шляху ускладнення ознак, виникнення пристосувань до різних умов існування. ознайомити учнів з історією вивчення проблеми походження людини; сформувати поняття антропогенезу, його рушійні сили; дати поняття про основні етапи еволюції людини.
розвивати уміння порівнювати, робити відповідні логічні висновки та узагальнення; розвивати впевненість у своїх переконаннях.
виховувати бережливе ставлення до живої природи та гордість за внесений вклад вчених у розвиток еволюційних поглядів; виховувати бережливе ставлення до живої природи

Урок№49 Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

Мета уроку: поглибити знання учнів про різноманітність органічного світу, про класифікацію організмів, про рівні організації живої матерії та пристосування організмів до різних умов довкілля. узагальнити знання учнів із систематики як науки, її завдань і значення; поглибити знання про принципи сучасної класифікації рослинного і тваринного світу.
розвивати уміння порівнювати органічний світ минулого та сучасності.
виховувати бережливе ставлення до оточуючого світу планети. виховувати бережливе ставлення до живої природи як складової частини біосфери.

Урок№50 Самостійна робота

 

Урок№51 Повторення теми Популяція, екосистема, біосфера

 

Урок№52 Повторення теми Основи еволюційного вчення

 

Урок№53 Повторення теми історичний розвиток і біорізноманіття

 

Урок№54 Директорська контрольна робота

 

Урок№55 Узагальнення знань з курсу загальної біології